2012

 

* V lednu byla k vidění v Městské knihovně v Sedlčanech naše čtvrtá společná výstava.

*  Hned po fotoklubu vystavovali v sedlčanské knihovně Kamil Novotný a Pavel Vrtiška

    fotografie z letního tábora na Častoboři 2011.

    Současně zahájili svou výstavu v březnické knihovně Milan a Tomáš Fulínovi.

    Obě výstavy trvaly po celý únor.

*  V sobotu 17. 3. 2012 jsme navštívili v benešovském Muzeu umění p. Jana Rouse,

    historika umění, aby nás provedl stálou expozicí fotografie.

*  Letošní instalace výstavy v Infocentru v Sedlci-Prčici vyšla na pátek 27. 4. Výstava trvala

    od 30. 4. do 31 .5., již tradičně v čase pochodu Praha-Prčice.

*  S dalšími 45 fotokluby jsme se zapojili do 1. ročníku Digitální celorepublikové soutěže fotoklubů,

    kterou vyhlásila Česká federace fotografického umění. Na přelomu dubna a května proběhlo

    vyhodnocení soutěže. Obsadili jsme krásné 13. místo! 

 *  Na květnové schůzce proběhla 1. klubová soutěž FFS na téma ČLOVĚK. Zúčastnilo se 7 autorů

    se 38 snímky.  1. místo vyhrál Zdeněk Šimek, který měl z 6ti fotek 3 oceněné.  Prvních 5 vítězných

    fotografií najdete v galerii v menu - Klubové soutěže - 1. klubová soutěž.

*  Poslední červencový den byla v nemocniční Galerii gaudii gratia v Příbrami otevřena výstava

    fotografií vzniklých v rámci soutěže našeho a příbramského fotoklubu, která nesla název

    "Vltava jinak" a pod záštitou Městské knihovny Sedlčany proběhla na podzim loňského roku.

    V Příbrami výstava trvala od začátku srpna do konce září.

*  2. klubová soutěž na téma RADOST připadla na říjnovou schůzku. Tentokrát mělo chuť soutěžit

    5 fotografů s 21 snímky. Výsledkem bylo 1. místo pro  Lucku Valsovou, na 2. místě skončil Milan

    Dragoun, který o jeden bod utekl Zdeňku Šimkovi. Trojici vítězných fotografií najdete v galerii.

*  První listopadovou sobotu jsme si nenechali ujít vernisáž třetí autorské výstavy Zdeňka Šimka

   s názvem Romantické fotostřípky, kterou uspořádal ke svému životnímu jubileu.

*  Listopad a prosinec proběhl ve znamení příprav na naší pátou klubovou výstavu.