Vitula Radim                        *1983

Fotografování se začal věnovat v roce 2001.

Svým fotoaparátem Nikon zachycuje nejraději krajinu.

V roce 2008 se zúčastnil soutěže vyhlášené obcí Dublovice,

ve které obsadil 1. místo ve své kategorii.

S fotoklubem vystavoval poprvé v roce 2009, pak v roce 2012.